Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

  • Bollebygd
  • Borås
  • Mark
  • Svenljunga
  • Tranemo
  • Ulricehamn
Sök  

Handlingsprogram 2020-2023

Handlingsprogrammet utgör ett styrdokument för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds verksamhet. Nu finns dokumentet avseende perioden 2020-2023 tillgängligt att läsa.

Handlingsprogrammet beskriver SÄRF:s förebyggande-, operativa- och stödverksamhet samt drar upp breda riktlinjer för de kommande fyra åren. Det ska ses som ett övergripande dokument över hur SÄRF arbetar för att uppnå de nationella målen i lag (2003:778) om skydd mot olyckor, nationella strategier utfärdade av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), förbundsmedlemmarnas krav formulerade i förbundsordningen samt den politiska viljan när det gäller att förebygga bränder och bedriva effektiv räddningstjänst.  

Handlingsprogrammet syftar även till att ge invånarna insyn och information om förbundet och dess risker samt hur förbundet avser att arbeta med att hantera och förebygga dessa risker. Handlingsprogrammet kan också utgöra ett underlag till statens tillsyn över kommunerna i förbundet.

Läs SÄRF:s handlingsprogram och tillhörande bilagor här.

2020-01-20