Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

  • Bollebygd
  • Borås
  • Mark
  • Svenljunga
  • Tranemo
  • Ulricehamn
Sök  

Uppdaterade taxor för automatlarm

Automatiska brandlarm utgör en viktig del i en byggnads brandskydd. Många verksamhetsägare väljer därför att installera automatiska brandlarm för att trygga personal och skydda egendom. Anslutnings- liksom årsavgift är nu uppdaterade med 2020 års taxor.

Taxor för automatiska brandlarm till Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2020

Anslutningsavgift: 4 920 kr

Årsavgift; grundavgift inkl. en larmingång
Avtal via SOS: 6 940 kr
Avtal via SÄRF: 5 847 kr

Årsavgift per ytterligare larmingång: 1 335 kr

Automatiska brandlarm som orsakats av slarv, felaktigt handhavande, bristande underhåll mm: 6 029 kr

2020-01-16