Anställningstester

För att bli anställd som heltidsbrandman krävs förutom slutförd SMO-utbildning också godkända resultat på våra anställningstester. Utifrån resultat på samtliga tester görs en helhetsbedömning.

Fysiska tester

Angivna nivåer är riktvärden

  • Stående längdhopp, 2 meter
  • Löpning 3000 meter på 13,15 minuter
  • Handmax, belastning 420 N
  • Lyft till hakan med 15 kg x 40 repetitioner
  • Bänkpress med 30 kg x 35 repetitioner
  • Rodd 500 meter på 1,45 minuter

Rullbandstest (intyg lämnas med ansökan 250 W (5,6 km/tim i 8 graders lutning)) i 6 minuter.

Vattentester

Simning 500 m, livräddning 25 m, ryggsim 50 m, undervattensimning 25 m, hopp/dyk från 3 m och ta upp docka från bassängbotten.

Teknikprov

Test av verktygskännedom samt att praktiskt kunna använda vardagliga handverktyg.

Höjdprov

Gång i utskjutsstege till ca 10 meter.

Anställningsintervju

Samtal kring dig, din bakgrund och dina förutsättningar som brandman. Information om SÄRF och arbetet som brandman hos oss.

Uttagning

I uttagningen gör vi en sammantagen bedömning av den sökandes bakgrund, samtliga testresultat och bedömer personens förmåga i sin helhet.

Läkarundersökning

Personer som erbjuds anställning hos oss får genomgå en läkarundersökning. Individerna ska bedömas som fullt frisk för tjänst som brandman. Undersökningen inkluderar provtagning alkohol/droger.
Synkrav enligt körkortsbehörighet C.