Foto på en person i larmkläder som räfsar löv utomhus

Trädgårdseldning

Var försiktig om du väljer att elda trädgårdsavfall och lämna aldrig elden utan uppsikt.

Råd till dig som ska elda

  • Du som tänder ansvarar för att släcka.
  • Ha elden under ständig uppsikt.
  • Ha alltid vatten eller handbrandsläckare tillhands.
  • Elda inte om det blåser ute.
  • Minska risken för spridning genom att elda i en plåttunna med öppning för tilluft.
  • Placera elden på långt avstånd från byggnader, kraftledningar och växtlighet för att undvika brandspridning. Vattna rikligt runt omkring.
  • Elda en liten bit mark i taget.
  • När du släckt. Lämna inte platsen utan att säkerställa att all glöd slocknat. Det kan behöva göras under flera timmar efter avslutad eldning.
  • Det är mycket olämpligt att elda bildäck, plast och andra brandfarliga varor, inte minst ur miljöhänsyn.

Kontrollera med kommunen

Det är normalt förbjudet att elda i tätbebyggda områden. I vissa kommuner kan det vara tillåtet att elda trädgårdsavfall under särskilda tidsperioder. Kontakta din kommun för att ta reda på vilka regler som gäller i ditt område.

Läs mer om eldning utomhus och eldningsförbud