Foto på person som står på en hoverboard

Brinnande hoverboards

Flertalet bränder har orsakats av hoverboards, merparten under laddning. Läs vad du kan göra för att skydda dig själv och ditt hem.

Räddningstjänsten uppmanar dig som har en hoverboard att alltid ladda den under uppsikt och inte på natten. Skulle det börja brinna är en fungerande brandvarnare det som ger dig tidig varning och chans att agera i tid.

  • Ladda hoverboarden under uppsikt och enligt tillverkarens bruksanvisning.
  • Blir produkten väldigt varm i något läge, kontakta till inköpsstället.
  • Kontrollera redan när du köper produkten att den är CE-märkt (CE).
  • Kontrollera att det står på hoverboarden vem som har tillverkat produkten. Kontrollera att du får med en bruksanvisning på svenska.

Elsäkerhetsverket: Gemensamt krafttag mot hoverboards
Arbetsmiljöverket: Anmäl farliga hoverboards

Brandvarnare, handbrandsläckare och brandfilt. Har du oss tre hemma?

Undvik bränder och skador genom ett uppdaterat och kontrollerat brandskydd i hemmet.