Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

  • Bollebygd
  • Borås
  • Mark
  • Svenljunga
  • Tranemo
  • Ulricehamn
Sök  

Tips och råd på äldre dar

Risken att drabbas av brand ökar med åldern. Att hinna upptäcka branden i tid och agera snabbt är bidragande orsaker. Vi hjälper dig att identifiera de risker som finns och hur du kan motverka eventuella olyckor.

Rökning
Rökning orsakar flest dödsbränder. Som rökare är det viktigt att ha säkra rutiner. Rök inte i närheten av lättantändlig inredning som soffor och fåtöljer. Rök aldrig i sängen. Blöt askan innan du slänger den i soporna. Ett brandförkläde kan vara en god idé för att förhindra brand i kläder.

Mobil sprinkler
Om det finns en uppenbar brandrisk, som vid sängrökning eller efter flertalet brandtillbud, kan en mobil sprinkler vara ett alternativ. En mobil sprinkler släcker eller begränsar branden med hjälp av vattendimma. Den kräver fast elanslutning och måste därför installeras av en behörig elektriker. Installera den mobila sprinklern där brandrisken är som störst i bostaden.

Brandsäkra överdrag
Brand i kläder, sängkläder eller möbler kan motverkas med flamskyddade madrasser, madrassöverdrag, kuddar, täcken, sängkläder och filtar.
Läs mer om brandskydd i hemmet

Spisvakt och timer
Den vanligaste orsaken till brand i hemmet är glömda kastruller på spisen.

En timer eller spisvakt kan vara en lösning om glömskan slår till. En timer bryter strömmen till spisen efter utsatt tid. En spisvakt bevakar spisen och bryter strömmen vid risk för brand, på grund av hetta eller rök. Vissa spisvakter har också automatiska släcksystem.
Läs mer om säkerhet i köksmiljö

Elektronik
Täck inte över glödlampor som kan bli varma. Använd alltid avsedd watt till rätt ljuskälla. Använd inte elektriska värmefiltar, madrassvärmare eller liknande när du ska sova och följ tillverkarens instruktioner. Ladda aldrig elektronisk utrustning i säng, fåtölj eller soffa.

Använd gärna timer eller dra ut elkontakten när du är klar med hushållsapparater.
Läs mer om elsäkerhet

2016-06-08