Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

 • Bollebygd
 • Borås
 • Mark
 • Svenljunga
 • Tranemo
 • Ulricehamn
Sök  

Kontakt

I nödsituation: Ring 112

Telefon, växel: 033-17 29 00
Fax: 033-17 29 25
E-post: serf@serf.se

Besöks- och postadress
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Olovsholmsgatan 12
506 34 BORÅS

Organisationsnummer 222 000 - 0810

Inre befäl 033-17 29 50

Mediakontakter 033-750 28 30

Begära ut händelserapport serf@serf.se

Förbundsdirektör
Jill Jingbrant
033-17 29 05
jill.jingbrant@serf.se

Räddningschef
Andreas Leandersson
033-17 29 11
andreas.leandersson@serf.se

Kommunikation
Caroline Olausson, Kommunikatör
033-17 29 12
kommunikation@serf.se

Sandra Eidergren, Kommunikatör
033-17 29 71
kommunikation@serf.se

Julia Karlsson, Kommunikatör
033-17 29 23
kommunikation@serf.se

Insats och beredskap
Avdelningschef 
Stefan Bengtsson
033-17 29 20
stefan.bengtsson@serf.se

Tf. Sektionschef RiB & värn
Peter Delwér
073-856 51 15
peter.delwer@serf.se

Automatiska brandlarm
Charlotte Krüger, Automatlarmshandläggare
033-17 29 59 
automatlarm@serf.se 

Skydd och samhälle
Skydd och samhälle ansvarar bland annat för tillsyn, projekteringsarbete samt rådgivning inom det förebyggande området. Nedan finns information kring vem du i första hand ska ta kontakt med i olika frågor:  

Områdestelefon Skydd och samhälle
Öppen vardagar kl. 09.30-16.00
033-17 29 22

Tf. Avdelningschef Skydd och samhälle
Johannes Corbee, brandingenjör
033-17 29 21
johannes.corbee@serf.se

Tillsyn enligt LBE, lagen om brandfarliga och explosiva varor
Johannes Corbee, brandingenjör
033-17 29 21
johannes.corbee@serf.se

Tillsyn enligt LSO, lagen om skydd mot olyckor, Sotningsfrågor
Peder Liljeroth, brandingenjör
033-17 29 13
peder.liljeroth@serf.se

Bygglov och bygganmälan
Joakim Mattsson, brandingenjör
033-17 29 10
joakim.mattsson@serf.se

Fredrik Lovén, brandingenjör
033-17 29 70
fredrik.loven@serf.se

Olycksutredning
Pontus Studahl, brandingenjör
pontus.studahl@serf.se

Krisberedskap - SÄRF
Johannes Corbee, brandingenjör
033-17 29 21
johannes.corbee@serf.se

Kommunsäkerhet och krisberedskap
Säkerhetssamordnare Bollebygds kommun
Christina Hultén
0734-64 70 12
christina.hulten@bollebygd.se

Krisberedskapssamordnare Borås Stad
Jonny Nylén
0768-88 77 58
jonny.nylen@boras.se

Säkerhetssamordnare Svenljunga kommun
Kerstin Johansson
0325-183 20
kerstin.l.johansson@svenljunga.se

Säkerhetssamordnare Tranemo kommun
Daniel Fyhr
0325-576038
daniel.fyhr@tranemo.se

Säkerhetssamordnare Ulricehamns kommun
Cecilia Knypegård
0321-59 50 26
cecilia.knypegard@ulricehamn.se

Utbildning
Avdelningen för utbildning bedriver såväl intern som extern övning och utbildning. All verksamhet utgår från förbundets övnings- och utbildningsanlägging Guttasjön men bedrivs även runt om i förbundet.
033-17 29 91
utbildning@serf.se

Ekonomichef
Ann Larsson
033-17 29 01
ann.larsson@serf.se

Kanslichef
Tobias Söderman
033-17 29 07
tobias.soderman@serf.se

Personalfrågor - heltid
Susanne Kling, Personalstrateg
033-17 29 03
susanne.kling@serf.se

Personalfrågor - räddningstjänstpersonal i beredskap och räddningsvärn
Tf. Sektionschef RiB & värn
Peter Delwér
073-856 51 15
peter.delwer@serf.se 

Studiebesök, museum och praktik
Håkan Axelsson, Produktionsplanerare
033-17 29 24
hakan.axelsson@serf.se

 • Telefon växel: 033-17 29 00

  Fax: 033-17 29 25

 • Epost: serf@serf.se

 • I nödsituation: ring 112

 • Besöksadress:

  Olovsholmsgatan 12
  506 34 BORÅS