Företag

Vi arbetar aktivt för att minska risken för bränder och olyckor i våra sex medlemskommuner. Vårt förebyggande arbete ser ut på många olika sätt och innefattar bland annat tillsyn och tillstånd, samhällsplanering och rådgivning.

Vi har samlat råd och anvisningar till dig som är företagare eller företrädare för en organisation eller myndighet under rubrikerna i vänsterspalten.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till oss på förebyggande avdelningen, antingen genom att ringa vår avdelningstelefon alternativt att maila oss på serf@serf.se.

Avdelningstelefon 033-17 29 22

Öppen måndag kl. 13.00-16.00 samt tisdag-torsdag kl. 09.00-12.00.
Evenuella avvikelser meddelas via hemsidan.