Kontakt

I nödsituation

Ring 112

Telefon, växel

033-17 29 00

Fax

033-17 29 25

E-post

serf@serf.se

Besöks- och postadress

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Olovsholmsgatan 12
506 34 BORÅS

Organisationsnummer 222 000-0810

Mediakontakter

033-750 28 30

Begära ut händelserapport

serf@serf.se

Förbundsdirektör

Jill Jingbrant
033-17 29 05
jill.jingbrant@serf.se

Räddningschef

Andreas Leandersson
033-17 29 11
andreas.leandersson@serf.se

Kommunikation

Caroline Olausson, Kommunikationsstrateg
033-17 29 12, 070-287 29 12 
kommunikation@serf.se

Sandra Eidergren, Kommunikationsstrateg
033-17 29 71, 070-847 10 06
kommunikation@serf.se

Automatiska brandlarm

Charlotte Krüger, Automatlarmshandläggare
033-17 29 59 
automatlarm@serf.se 

Avdelning operativa

Den operativa avdelningen svarar för operativ beredskap, utförande av räddningsinsatser samt planering av daglig produktion. Här ingår metodutveckling, räddningstjänstplanering samt utbildning- och övningsverksamhet för förbundets personal. Avdelningen ansvarar även för ledningscentral och sambandsteknik.

Avdelningschef 

Andreas Leandersson
033-17 29 11
andreas.leandersson@serf.se

Biträdande avdelningschef

Per Johansson
033-17 29 32
per.johansson@serf.se

Avdelning Förebyggande

Förebyggande ansvarar för det brand- och olycksförebyggande arbete som sker i förbundet. Arbetet genomförs genom tillsyn, rådgivning och information. Avdelningen handlägger även tillstånd för brandfarliga samt explosiva varor samt tillstånd för att få sota själv på egen fastighet. För hjälp med dessa frågor går det bra att ringa vår avdelningstelefon alternativt att maila oss på serf@serf.se

Avdelningstelefon 033-17 29 22

Öppen måndag kl. 13.00-16.00 samt tisdag-torsdag kl. 09.00-12.00
Eventuella avvikelser meddelas via hemsidan. 

Avdelningschef

Christian Hallberg
033-17 29 31
christian.hallberg@serf.se

Tillstånd och tillsyn enligt LBE, lagen om brandfarliga och explosiva varor

Johannes Corbee, brandingenjör
johannes.corbee@serf.se

Axel Kriborg, brandingenjör
axel.kriborg@serf.se

Johan Lindström, brandingenjör 
johan.lindstrom@serf.se 

Detaljplan, bygglov, bygganmälan och övriga remisser

Magnus Nyhage, brandingenjör
magnus.nyhage@serf.se 

Linn Sahlberg, brandingenjör 
linn.sahlberg@serf.se 

Johan Wallentheim, brandingenjör 
johan.wallentheim@serf.se 

Tillsyn enligt LSO, lagen om skydd mot olyckor samt olycksutredning

Fredrik Lovén, brandingenjör
fredrik.loven@serf.se 

Henrik Andersson, brandingenjör
henrik.andersson@serf.se

Sotningsfrågor

Johan Hårsmar, brandinspektör 
johan.harsmar@serf.se 

Kommunsäkerhet och krisberedskap

Säkerhetschef Bollebygds kommun
Christina Hultén
0734-64 70 12
christina.hulten@bollebygd.se

Krisberedskap Borås Stad
033-35 70 00
CKS.krisberedskap@boras.se

Tf. Enhetschef för skydd- och säkerhetsenheten, Marks kommun
Johan Bank Skoglund
0320-21 72 33
johan.bankskoglund@mark.se 

Säkerhetssamordnare Svenljunga kommun
Kerstin Johansson
0325-183 20
kerstin.l.johansson@svenljunga.se

Krisberedskapssamordnare Tranemo kommun
Emil Hagstedt
0325-57 60 38
emil.hagstedt@tranemo.se

Krisberedskapssamordnare Ulricehamns kommun
Daniel Fyhr
0321-59 50 45
daniel.fyhr@ulricehamn.se

Avdelning verksamhetsstöd

Delar av avdelningen arbetar med utbildning samt drift och underhåll av vår utbildnings- och övningsanläggning Guttasjön. På anläggningen genomförs intern liksom extern utbildning. Bland annat hålls kurser för våra medlemskommuner samt företag, föreningar och privatpersoner. Hör av dig om du vill veta mer

Utbildningssamordnare

Fredrik Skattberg
033-17 29 91
utbildning@serf.se 

Avdelningen ansvarar också för underhåll och service av fastigheter, fordon och materiel. Här finns även ansvaret för förbundets teknik och IT samt hanteringen av automatiska brandlarm.

Avdelningschef

Björn Larsson
033-17 29 98
bjorn.larsson@serf.se

Ekonomichef

Ann Malm
ann.malm@serf.se 

Kansli

Vårt förbundsövergripande kansli svarar för ekonomi- och personalfrågor, däribland ekonomisk planering, uppföljning och styrning. Avdelningen hanterar också rekrytering, lön, personalplanering, arbetsmiljö samt förbundets diarie och arkiv.

Personalfrågor - heltid samt praktik

Susanna Forsman, HR-handläggare
033-17 29 08
susanna.forsman@serf.se 

Personalfrågor - räddningstjänstpersonal i beredskap och räddningsvärn

Per Johansson, Biträdande Avdelningschef Operativa avdelningen
033-17 29 32 
per.johansson@serf.se

Studiebesök 

Förfrågningar om studiebesök skickas till kommunikation@serf.se 

  • Telefon växel: 033-17 29 00

    Fax: 033-17 29 25

  • Epost: serf@serf.se

  • I nödsituation: ring 112

  • Besöksadress:

    Olovsholmsgatan 12
    506 34 BORÅS