Taxor

Taxor för automatiska brandlarm till Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2023

Anslutningsavgift: 5 789 kr

Årsavgift; grundavgift inkl. en larmingång
Avtal via SOS: 8 165 kr
Avtal via SÄRF: 6 879 kr

Årsavgift per ytterligare larmingång: 1 571 kr

Administrationsavgift vid ägarbyte och namnbyte 1 708kr

Automatiska brandlarm som orsakats av slarv, felaktigt handhavande, bristande underhåll mm: 7 093 kr