Heltidsbrandman

På våra stationer i Borås och Skene finns personal dygnets alla timmar, året runt. Vill du bli heltidsbrandman i SÄRF är det här tjänsterna finns. För att bli anställd behöver du ha gått den tvååriga utbildningen Skydd mot olyckor, SMO, och klarat våra anställningstester.

två brandmän

Brandmännens vardag

Våra brandmän utför räddningsarbete vid olika typer av olyckor. Det kan handla om många olika typer av insatser så som att släcka bränder och ingripa vid till exempel trafikolyckor, översvämningar och kemikalieutsläpp. För att genomföra insatserna på ett så bra sätt som möjligt och för att bibehålla sin kompetens och fysiska status ingår övning och fysisk träning i varje arbetspass. Brandmännen provar och underhåller även utrustning och fordon.

En viktig del i vår verksamhet är olycksförebyggande arbete. För brandmännens del innebär det framför allt information och utbildning av barn, unga och vuxna.

Ett spännande och meningsfullt arbete

Många av våra anställda beskriver brandmannayrket som ett spännande och meningsfullt arbete där teori och praktik går hand i hand. Som brandman behöver man ta snabba beslut i kritiska situationer vilket kräver att du är fysiskt och psykiskt stark. Arbetet kan vara riskfyllt och ställer krav på stabilitet och samarbete. Som brandman gör du en viktig samhällsinsats och får mycket tillbaka, bland annat i form av en fin kamratskap.

Utvecklingsmöjligheter

Som brandman finns det många möjligheter att utvecklas inom tjänsten. Vi kombinerar utryckningstjänsten med arbete på dagtid då vår personal kan få göra tillsyner, arbeta med utbildning eller vidareutveckla och vårda materiel och fordon. Vissa går vidare till en arbetsledande roll genom kompetensutbildning till befäl.

Vill du veta mer?

Kontakta HR-handläggare Susanna Forsman
033 – 17 29 08
susanna.forsman@serf.se