Insatstider

Insatstid är summan av anspänningstid och körtid, det vill säga tiden från det att ett larm inkommer till det att utryckning påbörjas och att räddningstjänsten är framme på olycksplatsen.

Insatstiderna åskådliggörs med insatskartor över förbundet och utgår från ett normalläge.

I praktiken kan insatstiderna både vara längre och kortare, bland annat beroende på om flera insatser redan pågår eller om en styrka rycker ut snabbare än fastställd anspänningstid.

Insatskartor

  1. 1:a enhet med stegutrustning 
    Tiderna gäller när vi är på plats med minst en utskjutsstege. Borås heltidskår och Ulricehamn RIB har höjdenheter som får användas i utryckning.

  2. 1:a enhet inkl. FIP (Första insatsperson)

  3. 1:a rökdykargrupp