Styrning

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund leds politiskt av en direktion bestående av sju ledamöter, en från vardera medlemskommun med undantag för Borås som har två ledamöter. Det finns sju ersättare fördelade på samma vis.

Ordförande utses från Borås Stad, medan vice ordförande utses från en av de övriga kommunerna. Mandattiden är fyra år. Direktionen fastställer ramar för verksamhetens omfattning och inriktning. Den är även räddningsnämnd och utövar därmed det myndighetsansvar som lagstiftningen kräver.

Följande personer ingår i direktionen:

Ledamöter

Rose-Marie Liljenby Andersson (S), ordförande Borås

Börje Eckerlid (C), vice ordförande Ulricehamn

Ulf Sjösten (M), Borås

Torsten Lindh (S), Svenljunga

Anders Brolin (S), Tranemo

Carl Pålsson (FR), Bollebygd

AnnSofi Turesson (S), Mark

Ersättare

Mohamed Farah (S), Borås

Anna Christensen (M), Borås

Johan Björkman (M), Svenljunga

Ingvar Ideström (M), Ulricehamn

Stephan Bergman (M), Tranemo

Lars-Erik Olsson (S), Bollebygd

Peter Branshøj (M), Mark