Mobila brandveckor med Navet Science Center

SÄRF samarbetar med Navet Science Center i Borås kring mobila brandveckor för elever i årskurs 5-6 i Sjuhärad. Under ledning av Navets pedagoger får eleverna utreda en anlagd brand på en fritidsgård.

TV:n hänger på väggen, läskburkarna står på bordet och brädspelen står i bokhyllan – precis så som det kan se ut på en fritidsgård. Men här har det brunnit! Vem har tänt på och vad är brandorsaken? Det är frågor som eleverna möts av under de mobila brandveckorna där en container inretts som en fritidsgård där en brand just härjat.

Med start i vecka 12 ges elever i åk 5-6 i Sjuhärad möjlighet att, under ledning av Navets pedagoger, utreda en anlagd brand. Konceptet har funnits i ett antal år, men i vår åker Navets personal på Sjuhäradsturné med container och mobila labbstationer för att möta mellanstadieelever under vecka 12 till 17.

- Det är en speciell upplevelse att gå in i containern. Eleverna får se hur det ser ut, känna hur det luktar och sedan ta med sig sina intryck in i labbet, säger Nina Svensson, pedagog på Navet.

I labbet väntar olika laborationer för att analysera bevismaterial. Eleverna får bland annat titta närmare på aska från brandplatsen, leta fingeravtryck och undersöka de misstänkta ungdomarnas kläder. Efter en stunds detektivarbete, indelade i grupper, har klassen en gemensam genomgång av vad respektive grupp kommit fram till.

Efter besöket får klasserna med sig manus till ett rollspel som äger rum hemma i klassrummet. Eleverna tilldelas roller och spelar sedan upp en rättegång med åtalade, vittnen, målsägare, advokater och domare. Detta för att själva ta reda på vad som händer vid en rättegång samt vad de tycker de åtalade ska få för straff. Är man ansvarig för sina handlingar om man inte är straffmyndig?

- Det är viktigt att barn i de här åldrarna får kunskap om hur de ska agera om det börjar brinna och blir medvetna om konsekvenserna av en anlagd brand. Vi ser väldigt positivt på vårt samarbete med Navet, säger Fredrik Skattberg, utbildningssamordnare på Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Konceptet med mobila brandveckor integrerar både natur- och samhällsvetenskapliga ämnen och är tillgängligt för elever från alla kommuner i Sjuhärad. Mer information finns på www.navet.com.