Brandman på turné

På somrarna turnerar vi runt i vårt förbund med syfte att informera om brandsäkerhet, vattensäkerhet och hjärt-lungräddning.

Information om Brandman på turné sommaren 2021

Coronapandemin påverkar vårt genomförande av Brandman på turné för sommaren 2021. Vi har i tagit beslutet att anpassa genomförandet till rådande situation för att minska risken för smittspridning. 

För årets turné kommer vi inte att ta emot några bokningar av besök i olika verksamheter. I år kommer vi istället att dyka upp på badplatser runt om  vårt förbund för att genomföra övningar i vattenlivräddning och sprida information om vattensäkerhet. 

Sommarturné

Traditionsenligt åker vi ut på turné i våra sex medlemskommuner under sommarlovet.  Våra brandmän turnerar runt för att sprida information om brandsäkerhet, vattensäkerhet och hjärt-lungräddning. Vi vill att alla ska veta hur man ska agera i en nödsituation!

Vi kommer bland annat att dyka upp på badplatser, campingar och stadens torg. Följ oss gärna på sociala medier så att du inte missar när vi besöker ditt närområde. 

Vi tar också gärna emot förslag på turnéstopp och skulle kunna besöka din förskola, fritidsgård eller annan sommaraktivitet.

Vill du boka ett turnéstopp?

Vi ser gärna att grupperna är mellan 10-20 personer. Barn- och ungdomsgrupper måste ha med ett anpassat antal vuxna ledare från verksamheten. Finns behov av tolk ansvarar verksamheten för det. 

Personuppgifter som anges i formuläret används endast i ovan angivet syfte.
Läs mer om SÄRF:s behandling av personuppgifter.