Brandman på turné

I sommar turnerar vi runt i vårt förbund med syfte att informera om brandsäkerhet, vattensäkerhet och hjärt-lungräddning. Vill du boka ett turnéstopp i ditt område?

Information om Brandman på turne sommaren 2020

Den rådande Coronapandemin påverkar även oss och vårt genomförande av Brandman på turne för sommaren 2020.

Vi har i tagit beslutet att genomföra Brandman på turne men med anpassningar till rådande situation för att minska risken för smittspridning. 

För årets turné kommer vi inte att ta emot några bokningar av besök i olika verksamheter. I år kommer man istället på platser i vårt förbund se våra brandmän i beredskap genomföra övningar i vattenlivräddning och sprida information om vattensäkerhet.

Sommarturné

Traditionsenligt åker vi ut på turné i våra sex medlemskommuner under sommarlovet.  Våra brandmän turnerar runt för att sprida information om brandsäkerhet, vattensäkerhet och hjärt-lungräddning. Vi vill att alla ska veta hur man ska agera i en nödsituation!

Vi kommer bland annat att dyka upp på badplatser, campingar och stadens torg. Följ oss gärna på sociala medier så att du inte missar när vi besöker ditt närområde. 

Vi tar också gärna emot förslag på turnéstopp och skulle kunna besöka din förskola, fritidsgård eller annan sommaraktivitet.

Vill du boka ett turnéstopp?

Vi ser gärna att grupperna är mellan 10-20 personer. Barn- och ungdomsgrupper måste ha med ett anpassat antal vuxna ledare från verksamheten. Finns behov av tolk ansvarar verksamheten för det. 

Personuppgifter som anges i formuläret används endast i ovan angivet syfte.
Läs mer om SÄRF:s behandling av personuppgifter.