Foto på forsande vatten

Höga vattenflöden

Nederbörd och snösmältning orsakar på sina håll höga vattenflöden och risk för översvämning. Gör det du kan för att skydda dig själv och din egendom.

Äger du en fastighet i ett område som återkommande drabbas av översvämning? Gör det du själv kan för att undvika skador. Det kan handla om att bygga barriärer och införskaffa pump. Som fastighetsägare är du ansvarig för att skydda dig själv och din egendom från översvämning.

Ta del av våra råd för hur du kan skydda dig och din fastighet

Besök även krisinformation.se för checklistor över vad du kan göra innan, under och efter en översvämning

Det är också klokt att se över hemberedskapen då översvämningar kan leda till strömavbrott och problem med vattenförsörjning. Klicka här för att läsa mer.

Följ väderutvecklingen via SMHI