Foto på forsande vatten

Risk för översvämning

SMHI har utfärdat en gul varning för höga vattenflöden i stora delar av vårt område. De höga flödena orsakas av snösmältning och regn och förväntas öka de närmsta dagarna.

SMHI har kompletterat den gula varningen för höga flöden med en röd varning för översvämning på ett par platser. Detta gäller områdena kring Marsjöarna, Mellsjön och Simmesjön. 

Äger du en fastighet i ett utsatt område? Vår uppmaning är att besöka fastigheten omgående och göra det du själv kan för att undvika översvämning. Det kan handla om att bygga barriärer och införskaffa pump. Som fastighetsägare är du ansvarig för att skydda dig själv och din egendom från översvämning.

Klicka här för att ta del av fler goda råd för hur du kan skydda dig och din fastighet

Besök även krisinformation.se för checklistor över vad du kan göra innan, under och efter en översvämning

Det är också klokt att se över hemberedskapen då översvämningar kan leda till strömavbrott och problem med vattenförsörjning. Klicka här för att läsa mer.

Följ väderutvecklingen via SMHI