Foto på barn med röd flytväst som paddlar kanot på en sjö

Sommarsäkerhet

Ta med dig säkerhetstänket i sommar! Vi önskar en glad och säker sommar genom att skicka med goda råd för hur du är säker i trafiken och vid vattnet.

Trafiksäker sommar

- Rätt hastighet räddar liv. Genom att köra ett par kilometer för fort utsätter du dig själv och andra för stora risker. Trafikverket framhåller att så mycket som 125 liv kan räddas, varje år, om vi håller hastigheten på vägarna.

- Bilbälte ska användas enligt lag. Upp till 12 års ålder ska bältesstol eller bälteskudde användas. Bakåtvänd bältesstol rekommenderas upp till fyra års ålder.

- Avstå alkohol. Vid alkoholpåverkan försämras synen – du kan börja se dubbelt och få svårt att mäta avstånd. Din reaktionstid förlängs och du får svårare att koordinera rörelser. Det är bara några effekter av alkohol- och drogpåverkan. Valet är enkelt – sätt dig aldrig bakom ratten onykter!

Var även medveten om att din prestationsförmåga kan vara nedsatt dagen efter även om promillehalten är noll.

- Sluta rattsurfa! Vi vet alla att mobilen tar mycket av vår uppmärksamhet men bakom ratten behövs ditt fulla fokus på trafiken. Sedan 2018 är det förbjudet för förare att använda mobil eller annan kommunikationsutrustning om du håller den i handen när du kör ett motordrivet fordon.

Vänligen acceptera användandet av cookies för att se videon

Ändra inställningar

Stanna ditt fordon om du ska svara på sms, uppdatera låtlistan eller kolla sociala medier. Har du sällskap i bilen? Be passagerare om hjälp så att du kan fokusera på trafiken.

- Var rädd om huvudet – använd hjälm. Barn upp till 15 år ska enligt lag använda cykelhjälm. Var en god förebild som vuxen och använd det du också. Se till att hjälmar är CE-märkta och används vid aktiviteter så som cykling och inlines- och skateboardåkning liksom på elsparkcykeln.

Vattensäkerhet

- Simkunnighet är viktigt. Att kunna simma är det första och viktigaste steget för en ökad säkerhet i och vid vatten. Ta för vana att inte bada ensam och överskatta inte din egen förmåga i vatten.

- Ha uppsikt på barnen! Drunkning är en vanlig dödsorsak bland små barn. Vid olyckor har tillsyn ofta brustit och barnen har saknat flythjälpmedel. Låt inte mobilen stjäla uppmärksamheten på stranden, ha alltid ögonen på badande barn.

- Alla ska bära flytväst på sjön. Drunkning är en relativt vanlig dödsorsak och omkring 100 personer drunknar varje år. Medelålders män är överrepresenterade i drunkningsstatistiken. Det beror sannolikt på att män ogärna använder flytväst och dricker alkohol oftare och mer i jämförelse med kvinnor.

Vänligen acceptera användandet av cookies för att se videon

Ändra inställningar


Alla bör använda flytväst på sjön. Att oväntat trilla i vattnet är något helt annat än att frivilligt hoppa i.

Badvett

 • Ha full uppsikt på barn i och i närheten av vatten.
 • Bada alltid tillsammans med någon.
 • Hoppa eller dyk inte i okända vatten.
 • Simma aldrig under bryggor eller hoppställningar.
 • Knuffa aldrig i eller håll fast någon under vattnet.
 • Ropa bara på hjälp om du är i nöd.
 • Lek aldrig med livräddningsmaterial. En olycka händer plötsligt och då kan en livboj bli absolut nödvändig.
 • Hägna in trädgårdspooler.

Båtvett

 • Använd alltid flytväst!
 • Var inte fler personer i båten än vad den är avsedd för.
 • Sitt alltid i båten.
 • Om du trillar i vattnet – stanna vid båten, vifta med armarna för att påkalla uppmärksamhet och ropa på hjälp.
 • Meddela alltid var du ska åka och när du tänker komma tillbaka.
 • Ge dig inte ut ensam på längre turer.

Här har vi samlat mer information kring säkerhet på fritiden