En motorbåt på en sjö sommartid med fyra personer i orange flytväst.

Bad- och båtutflykter

Nu hägrar sommarmånaderna med lata dagar i solen, båtutflykter och kvällsdopp i sjön. Att kunna simma är det första och viktigaste steget för en ökad säkerhet i och vid vatten. Ta del av våra råd för säkra bad- och båtutflykter.

I Sverige satsas det mycket på allmän simkunnighet och information kring säkerhet och livräddning. Trots detta är drunkning en relativt vanlig dödsorsak och omkring 100 personer drunknar varje år. Över 80 procent av dessa är medelålders män. Det beror sannolikt på att män ogärna använder flyväst och dricker alkohol oftare och mer i jämförelse med kvinnor. Drunkning är också den vanligaste dödsorsaken bland små barn. I de fallen har tillsynen ofta brustit och barnen har saknat flythjälpmedel. De flesta drunkningsolyckorna inträffar vid mindre sjöar, vattendrag och trädgårdspooler. Ofta är platsen bekant för den som förolyckas.

Säkerheten och tillgången till räddningsmateriel är a och o vid en badplats. Inför badsäsongen genomför vår personal tillsyner på allmänna badplatser inom förbundet. Bryggor och livräddningsmateriel så som livbojar och livbåtar ses över och eventuella brister rapporteras till respektive kommun för åtgärd.

Vi på Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund larmas varje år till ett tiotal drunkningslarm, majoriteten under sommarmånaderna. Om olyckan skulle vara framme har många av SÄRF:s stationer båt och utrustning för att snabbt kunna undsätta nödställda personer i vatten. SÄRF är också en av få räddningstjänster i landet som har räddningsdykare. På Borås brandstation finns minst två utbildade räddningsdykare och en dykledare i tjänst dygnet runt.

Att kunna simma är det första och viktigaste steget för en ökad säkerhet i och vid vatten. Ta del av råden nedan för säkra bad- och båtutflykter!

Badvett

 • Ha full uppsikt på barn i eller i närheten av vatten.
 • Bada alltid tillsammans med någon.
 • Hoppa eller dyk inte i okända vatten.
 • Simma aldrig under bryggor eller hoppställningar.
 • Knuffa aldrig i eller håll fast någon under vattnet.
 • Meddela alltid någon om var du ska bada och när du tänker komma tillbaka.
 • Ropa bara på hjälp om du är i nöd!
 • Lek aldrig med livräddningsmateriel. En olycka händer alltid plötsligt och då kan en livboj bli absolut nödvändig.
 • Hägna in trädgårdspooler.

Båtvett

 • Använd alltid flytväst! Det finns ingen bra ursäkt för att inte använda flytväst.
 • Var inte fler personer i båten än vad den är avsedd för.
 • Sitt alltid i båten.
 • Om du trillar i vattnet – stanna vid båten, vifta med armarna för att påkalla uppmärksamhet och ropa på hjälp.
 • Meddela alltid var du ska åka och när du tänker komma tillbaka.
 • Ge dig inte ut ensam på längre turer.