Brandingenjör

Vi har närmare 10 brandingenjörer anställda inom vårt förbund. De har många olika arbetsuppgifter, men flertalet arbetar inom det förebyggande området.

Våra brandingenjörer arbetar till exempel med följande:

  • Förebyggande brandskydd såsom tillsyner på företag och skolor
  • Rådgivning och utbildning av allmänhet och företag
  • Ritningsgranskning och brandtekniska utlåtanden
  • Riskanalyser och olycksutredning
  • Operativ ledning av större insatser
  • Operativ planering

Tjänsterna är dagtidstjänster, men några av våra brandingenjörer är även räddningschef i beredskap, RCB. Under den tiden är ingenjören ytterst ansvarig för hela räddningstjänstorganisationen och leder arbetet vid större insatser.

Arbetet ställer krav på samarbetsförmåga, flexibilitet, logiskt tänkande och förmåga att lösa problem. Dessutom krävs för utryckningstjänsten en viss fysisk prestationsförmåga.

Utbildning

Brandingenjörsprogrammet, på 210 högskolepoäng, ger kompetens inom brand- och räddningstjänstområdet och ges vid Lunds Tekniska Högskola och Luleå Tekniska Universitet. Programmets utformning och innehåll skiljer sig något åt beroende på studieort. 

En del väljer även att gå ett års påbyggnadsutbildning i räddningstjänst vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i Revinge. Detta utbildningsår ger kompetens för att arbeta som befäl inom kommunal räddningstjänst.

Brandingenjörsutbildningen ger också möjlighet att fortsätta läsa till civilingenjör i riskhantering.

Utvecklingsmöjligheter

Som brandingenjör finns det stora möjligheter att utvecklas inom sitt yrke. Inom området "Skydd mot olyckor" sker en utveckling som medför att brandingenjörens kompetens efterfrågas allt mer. Våra brandingenjörer är ofta engagerade i utvecklingsprojekt, både internt men även med externa samarbetspartners. Det finns även möjlighet att avancera till chefspositioner efter några år i yrket.

Vill du veta mer?

Kontakta personalstrateg Susanne Kling
033-17 29 03
susanne.kling@serf.se