Styrdokument

Förbundsordning

Vår senaste förbundsordning antogs 2019-09-25 och är gällande från och med 2020-01-01.Förbundsordningen anger inriktningen för samverkansarbetet och anger vilka bestämmelser som gäller.
Förbundsordningen är antagen i respektive medlemskommuns fullmäktige.
Läs SÄRF:s förbundsordning här. 

Handlingsprogram

Handlingsprogrammet utgör ett styrdokument för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (SÄRF) verksamhet rån 2024 och tillsvidare. Handlingsprogrammet beskriver det olycksförebyggande arbetet och räddningstjänsten inom kommunerna i förbundet enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 
Läs SÄRF:s handlingsprogram och tillhörande bilagor här.