Foto på brinnande vedträn i en öppen spis

Eldstäder

Nu när kylan smyger sig på eldar vi svenskar allt mer i våra öppna spisar, braskaminer och kakelugnar. Risken är att vi belastar eldstäderna och skorstenarna för hårt.

Eldstadsrelaterade bränder inträffar tyvärr varje år när temperaturen kryper nedåt.

En bra tumregel är att inte elda mer än 3 kg ved per timma men kontrollera alltid din eldstads anvisningar. Använd alltid helt torr ved i lämplig storlek och lämna aldrig byggnaden när du tänt i din eldstad.

Se till att regelbundet få din eldningsanläggning (eldstad och skorsten) sotad. Läs mer om sotning och brandskyddskontroll.

Askan från eldningen skall alltid placeras i ett plåtkärl med lock, ställ helst ut kärlet utom räckhåll för brännbart material. Se till att sotaren inte anmärkt några brister vid senaste brandskyddskontrollen.

Se ett videoklipp med våra rekommendationer för säker eldning i eldstad.

Se gärna också MSB informationsfilm Elda rätt i din eldstad.

Skulle olyckan vara framme är brandvarnare och handbrandsläckare livsviktiga redskap för att du och din familj ska klara sig utom fara.

Sveriges räddningstjänster rycker årligen ut till cirka 3000 utryckningar till villor och fritidshus per. Av dessa är ungefär 1 300 relaterade till eldstaden eller skorstenen.

Elda säkert

  • Installera din eldstad korrekt
  • Elda enligt anvisningarna för eldstaden
  • Underhåll och sköt skorsten och eldstad på bästa sätt