Foto på brandmän som kopplar på vatten i ett slangsystem

För räddningstjänster

Guttasjön är en av landets modernaste anläggningar för realistiska och tekniskt avancerade räddningsövningar. Anläggningen har lektionssalar, omklädningsrum och matsal i nära anslutning till övningsfälten vilket gör det enkelt att kombinera teori och praktik.

Kursutbudet utvecklas i takt med att teknik och metoder förändras och vi samarbetar bland annat med RISE, tidigare Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, för att bidra till skapandet av effektiva räddningsinsatser.

Vi är Sveriges ledande leverantör av utbildningar inom skärsläckning, övertrycksventilation och IR-teknik. Både svenska och utländska räddningstjänster är intresserade av metoderna och Guttasjön har årligen flera internationella besök.

Vi har flera lektionssalar, grupprum och fält avsedda för olika typer av momentövningar. Anläggningen omfattar hela 65 000 kvadratmeter och utöver detta finns möjlighet att öva i den kringliggande, bitvis starkt kuperade, terrängen samt på det före detta militära övningsfältet Bockabyn.

Nedan följer ett par exempel på utbildningar och övningar som kan genomföras på Guttasjön:

 • Teknikbana för att öva skärsläckning praktiskt i olika miljöer och material.
 • Brandgasventilering
 • Motorsågsutbildning A, F
 • Trafikolyckor
 • Säkert arbete på tak
 • Brandförlopp och släckteknik
 • Gasolbrand och gasolläcka
 • Rökdykning i varm respektive kall miljö samt livräddnings- och stegövningar
 • Neutralisation och hantering av farligt gods
 • Ytlivräddning
 • Islivräddning

Kontakt

Information och bokning 
Fredrik Skattberg 
033-17 29 91
utbildning@serf.se