Farlig verksamhet

På en del platser inom Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds område bedrivs verksamhet som klassas som farlig verksamhet enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 2 kap. 4 § (2:4-anläggning). Farlig verksamhet betyder att det är verksamhet som kan innebära fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljö.

Det ställs därför särskilda krav på sådana verksamheter att de ska vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa allvarliga skador (t.ex. genom riskanalyser och övningar) samt att i skälig omfattning komplettera kommunens beredskap för räddningsinsats enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om skyldigheter vid farlig verksamhet, MSBFS 2014:2.

Det finns även verksamhet som faller under den så kallade Sevesolagstiftningen (lag (1999:381), förordning (2015:236) och föreskrift (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor), där det ställs ytterligare krav på vissa typer av verksamheter.

Vilka klassas som farlig verksamhet?

Det är Länsstyrelsen som efter samråd med kommunen beslutar om vilka anläggningar i länet som ska omfattas av bestämmelserna om farlig verksamhet. Kommunen har tillsynsansvaret inom sitt geografiska område för alla 2:4-anläggningar, medan Länsstyrelsen har tillsynsansvaret för de verksamheter som också faller under Sevesolagstiftningen.

Mer ingående uppgifter om den senaste tillsynen för respektive verksamhet kan fås efter begäran hos Länsstyrelsen (miljöskydd tillsynsenheten) eller Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Nedan följer en lista över de verksamheter som finns inom förbundet. Vissa verksamheter ger ut särskild information till allmänheten. Du kan ta del av denna information genom att klicka på verksamhetens namn.

Verksamheter som klassas som farlig verksamhet (2:4 anläggning) inom SÄRF:s område.

 

Namn och adress

Kommun

2:4

Seveso

Kommentar

1.

Ardagh Glass Limmared AB,
Storgatan 22, Limmared

Tranemo

Ja

Ja

Förvarar stor mängd gasol.

2.

Brenntag Nordic AB, Vevgatan 2, Borås

Borås

Ja

Ja

Förvarar olika kemikalier. Bl.a. frätande, giftiga, oxiderande, brandfarliga och miljöfarliga ämnen. Giftig gas kan bildas vid sammanblandning av de olika ämnena.

3.

Borås Energi och Miljö - reningsverk och fordonsgas, Gässlösavägen 39, Borås

Borås

Ja

Nej 

Förvarar stor mängd LNG.

4.

Sobackens Avfallsanläggning

Sobacken 1, Borås

Borås

Ja

Ja 

Förvarar större mängder brandfarlig vätska och gas samt giftiga och frätande ämnen.

5.

Hedareds sand och betong

Industrigatan 36, Borås

Borås

Ja

Ja 

Bergtäkt. Kan spränga mer än 10 ton sprängämne.

6.

NCC Industry AB,

Ramnaslätt Industrigatan 32, Borås

Borås 

Ja 

Ja 

Bergtäkt. Kan spränga mer än 10 ton sprängämne.

7.

NCC Industry AB

Falskog 34, Rångedala

Borås 

Ja 

Ja 

Bergtäkt. Kan spränga mer än 10 ton sprängämne.

8.

NCC Industry AB,

Bergtäkt Marbäck, Marbäck

Ulricehamn

Ja

Ja 

Bergtäkt. Kan spränga mer än 10 ton sprängämne.

9.

Skanska Industrial Solutions AB, 

Billeberg 1, Sexdrega

Svenljunga

Ja 

Ja 

Bergtäkt. Kan spränga mer än 10 ton sprängämne.

10.

Skanska Industrial Solutions AB,

Hässlebergsvägen 13, Skene

Mark

Ja 

Ja 

Bergtäkt. Kan spränga mer än 10 ton sprängämne.

 

Hur varnas jag vid olycka?

Om det sker en olycka och det finns en fara för allmänheten kan denna varnas genom ett så kallat ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA). Information går då ut till allmänheten via radio och TV, samt i vissa fall utomhusvarningssystemet ”Hesa Fredrik”.

Signalen som varnar låter enligt följande: Ljudsignal i sju sekunder, med uppehåll i 14 sekunder, som sedan återupprepas under 2 minuter.

Du ska då:

  1. Söka skydd inomhus 
  2. Stänga dörrar, fönster och ventiler 
  3. Lyssna på radion för information, främst P4 - lokalradion (102,9 MHz)

När faran är över startas signalen ”Faran över” som är en 30 sekunder lång signal.

Efter att ett VMA har sänts ut, kan allmänheten söka vidare information på till exempel webbplatsen krisinformation.se, informationsnumret 113 13, Text-TV sidan 599 eller på kommunernas webbplatser.

Test av VMA Varningssystemet testas fyra gånger per år, klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Då ljuder utomhussignalen i de tätorter som har varningssystemet och Sveriges Radio informerar om VMA-testet.