Säker hantering av gasflaskor

Varje år larmas vi på räddningstjänsten till bränder i byggnader där gasflaskor förvaras. Eftersom brandutsatta gasflaskor innebär en stor risk för både allmänhet och brandmän, kan det bli tvunget för oss att backa till skydd och låta byggnaden brinna ned. Med ett fåtal enkla steg kan du åtgärda riskerna och skapa en säkrare arbetsmiljö och förutsättningar för en lyckad släckinsats i händelse av brand.

Konsekvenser vid felaktig förvaring

Gasflaskor i brinnande lokaler kan orsaka kraftiga explosioner, ge splitter och hela flaskor kan flyga iväg. En livsfarlig situation för såväl personer i omgivningen som för brandmännen på plats.

Räddningstjänsten kan tvingas backa

Ett rekommenderat säkerhetsavstånd för en brandutsatt gasflaska är 300 meter. En indikation på att det finns brandutsatta, felaktigt placerade flaskor i en byggnad kan innebära att räddningstjänsten tvingas backa utan släckinsats. Det i sin tur kan leda till en totalskada på din fastighet, endast på grund av att flaskorna inte hanterats korrekt. Notera att detta gäller för alla gasflaskor och inte endast de som innehåller brandfarlig gas, exempelvis syrgasflaskor eller kvävgasflaskor.

Så ska gasflaskor hanteras

Med enkla medel kan du göra mycket för att skydda dig själv, dina kollegor och ditt företag mot olyckor där gasflaskor är inblandade. Nedan beskrivs de tre förvaringsalternativ räddningstjänsten rekommenderar.

Alternativ 1 - Högst säkerhet

  • Förvara gasflaskorna utomhus eller i ett förråd/skåp utanför byggnaden.
  • Ta  in flaskorna när de ska användas eller led in gasen via fasta rörinstallationer till användningsplatsen.
  • Märk ut förvaringsutrymmet med varningsskylt för gasflaska under tryck.

Uppmärkt skåp med gasflaskor

Alternativ 2

  • Förvara gasflaskorna som behövs i din dagliga verksamhet direkt innanför en ytterdörr. I händelse av brand kan räddningstjänsten eller ni själva snabbt ta ut dem på ett enkelt och säkert sätt.
  • Märk upp ytterdörren utifrån med varningsskylt för gasflaska under tryck.
  • Vid användning hämtas flaskorna från uppställningsplatsen. Efter användning ställs de tillbaka. Uppställningsplatsen ska vara fri från brännbart material.
  • Enbart de flaskor som ni använder dagligen i er arbetslokal får förvaras på detta sätt. Övriga flaskor ska förvaras enligt något av de andra alternativen.

Gasflaskor innanför ytterdörr

Alternativ 3

  • Förvara gasflaskorna i ett brandavskilt förråd/skåp inomhus, endast avsett för gasflaskor, lägst brandteknisk klass EI 60.
  • Utrymmet bör vara lättåtkomligt utifrån för räddningstjänsten.
  • Märk upp förrådets utsida med varningsskylt för gasflaska under tryck.

Mer information

Vi på SÄRF har mer informationsmaterial om risker och säker hantering av gasflaskor.

Klicka på länkarna nedan för att ta del av folder och film:
Folder (utskriftsvänlig PDF)
Film