Foto på en brandbil som rycker ut från brandstationen

Vid utryckning

När vi kör med blåljus och sirener har vi mycket bråttom att komma fram. Hur ska du som trafikant agera när du får ett blåljusfordon bakom dig?

Tvärbromsa inte

Att hastigt bromsa när du ser ett blåljusfordon kan orsaka nya olyckor. Lätta på gasen, använd blinkers och håll så långt till höger som är säkert och sakta in. Finns det en busshållplats, mötes- eller parkeringsficka ska du använda blinkers, köra in och släppa förbi oss.

Bilköer

Det kan vara stressande att befinna sig i bilkö när vi kommer med ljus och sirener. Försök att rulla så långt framåt som du kan, blinka och styr hårt åt högersidan. Då finns det oftast nog med plats för oss att passera.

Rödljus

Om du väljer att köra mot rött kör du på egen risk. Ta inga risker i onödan. Det räcker oftast med att rulla fram en liten bit förbi stopplinjen och styra åt sidan för att sedan stanna.

2+1 väg med vajerräcke

Om du blir stående på en enfilig väg med vajerräcke är det extra viktigt att du alltid svänger så långt åt höger som möjligt. Svänger trafikanterna åt olika håll kan vi inte passera.

Håll uppsikt

Även om du har grönt ljus i korsningar behöver du vara vaksam. Vi väljer alltid den närmsta vägen och kan behöva passer även om du har grönt ljus. Kom ihåg att det ofta kommer efterföljande blåljusfordon.