Råd efter branden

Du har råkat ut för en brand i ditt hem av större eller mindre omfattning. Det är en uppskakande händelse som kanske också känns lite overklig. Det kan vara svårt att veta vad man ska göra när man står ensam kvar sedan branden är släckt. Här får du tips och råd.

Hjälp på vägen

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund vill med den här informationen hjälpa till en bit på vägen genom att berätta vilka du kommer i kontakt med, varför och vart du kan vända dig när det gäller olika åtgärder. Detta för att du ska kunna komma tillbaka till ett normalt vardagsliv så snabbt som möjligt.

Många personer från olika hjälpinstanser kan komma att vilja prata med dig med anledning av branden: Brandmän, sjukvårdare, polis, restvärdeledare, försäkringstjänstemän m.fl. Hur många och hur mycket beror på skadornas omfattning.

Hälsa

Om du vistats i ett rökfyllt rum och andats in brandrök eller fått en brännskada och inte redan varit i förbindelse med sjukvården bör du ta kontakt med närmaste akutsjukhus eller din husläkare alternativt vårdcentral.

Restvärdesskydd

Brandplatsen åtgärdas grovt genom att den värsta röklukten vädras ut och synligt släckvatten sugs upp. Detta utförs normalt av räddningstjänsten. Trasiga fönster, dörrar och tak kan tätas provisoriskt. Brandpersonalen gör det första restvärdesarbetet. De kan också i vissa fall bära ut eller täcka värdefulla möbler, tavlor, m.m. Du talar själv om vad som är värdefullt.

Restvärdesledare

Vid mer omfattande skador kommer en restvärdesledare till platsen. Denne representerar försäkringsbolagen genom Försäkringsbranchens Restvärderäddning i Sverige AB (RVR-tjänsten) och kallar vid behov in olika entreprenörer för att utföra restvärdesarbete. Syftet är att underlätta för den drabbade och att minska risken för följdskador.
Kostnaden för restvärdesarbetet täcks normalt av hemförsäkringen och byggnadens försäkring. Har du frågor om hanteringen av en skada så tag kontakt med ditt försäkringsbolag eller fastighetsägaren.

Läs mer om RVR-tjänsten här

Bostad

Om branden varit så omfattande att du inte kan bo kvar, får du hjälp med akut och tillfälligt boende genom ditt försäkringsbolag (hemförsäkringen). Socialtjänsten kan hjälpa till med övernattning och mat till drabbade som saknar hemförsäkring. Saknar du hemförsäkring och bostaden är förstörd kan du också vända dig till din stadsdelsförvaltning. Om du lämnar bostaden, t.ex. för att tillfälligt bo någon annanstans, bör du lämna uppgift till fastighetsägaren, restvärdesledaren eller polisen om var de kan nå dig.

Vatten, el, tele

Om det varit en mindre brand kontaktar du själv fastighetsägaren och ditt försäkringsbolag. Vid mer omfattande bränder är det en av restvärdesledarens uppgifter att kontakta fastighetsägaren som ser till att vatten, el och tele kommer igång igen.

Polis

Polisen och polisens tekniker utreder vad som orsakat branden. Branden kan ha en teknisk orsak, vara anlagd eller ha orsakats av vårdslöshet. Polisens uppgift är bl.a. att utreda om någon kan ställas till ansvar för branden. Ordningspolisen finns på plats under själva släckningsarbetet. Brandplatsen kan bli avspärrad även för dem som bor i huset/lägenheten i avvaktan på polisens undersökningar.

Försäkringsbolag

Kontakta ditt försäkringsbolag så fort som möjligt. Om det finns en restvärdesledare på platsen kontaktar också denne försäkringsbolaget men du måste även själv ta kontakt och göra en skadeanmälan.