Eldning utomhus

Här har vi samlat information kring hur du eldar på ett säkert sätt - men kom ihåg att kommunens tillstånd krävs vid eldning av trädgårdsavfall liksom valborgsmässoeldar.

Trädgårdsavfall ska i första hand hanteras genom att lämna det till en återvinningscentral, få det insamlat av kommunen eller kompostera det på tomten. I sällsynta fall kan det vara tillåtet att elda avfallet på den egna tomten, men endast om det är tillåtet enligt kommunens bestämmelser.

Klicka här för att ta del av Naturvårdsverkets information kring de nya bestämmelserna

Om eldning av trädgårdsavfall tillåts på din tomt, är det viktigt att det endast är mindre mängder. Du får inte elda när som helst eller vad som helst. Det är avgörande att rök, lukt och sot från eldningen inte stör grannarna.

Kontakta kommunen

Först måste du ta reda på när du får elda, eftersom reglerna kan variera mellan kommuner. Kontakta din kommun för att få veta vad som gäller där du bor.

Om du ska elda 

Här finns information om hur du kan elda trädgårdsavfall på ett säkert sätt, förutsatt att det är tillåtet.

  • Kontrollera alltid om eldningsförbud råder. På vår startsida, www.serf.se, kan du alltid ta del av aktuell information gällande Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds medlemskommuner: Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn.

  • Tänk på väderleken! Eldning bör inte ske vid stark vind eller när markvegetationen är torr.

  • Elda aldrig så att rök och gnistor sprids mot byggnader, vägar eller så att el- och teleledningar kan skadas.

  • Släckredskap ska alltid finnas till hands. Vattenslang, hink, strilkanna och lövräfsa är exempel på lämpliga redskap. Tänk på att släckredskap ska finnas i närheten även vid eldning i liten omfattning.

  • Ha en mobiltelefon nära till hands för att kunna ringa 112 och larma vid behov.

  • Undvik att tända på stora mängder brännbart material. Dela istället upp materialet i mindre högar. På så sätt minskar du risken att du tappar kontrollen över eldningen.

  • Eldning utomhus kräver kontinuerlig bevakning!

  • Använd ordentligt med vatten för att släcka. Du kan behöva kontrollera att elden verkligen är släckt flera timmar efter avslutad eldning. 

Övrigt

Eldning behöver inte anmälas till räddningstjänsten, men vi svarar gärna på frågor om du undrar över något. 

Klicka här för kontaktuppgifter.