Eldning utomhus

Så här års kan brandrisken variera från dag till dag. Tänk på att du är ansvarig för att elden inte sprider sig, även om brandriskprognosen indikerar att eldning är tillåten.

All eldning sker under eget ansvar. Var därför mycket försiktig när du eldar och ”tänk efter före”.

Brandrisk

I Sverige används en sexgradig skala för brandrisken:

1 = mycket liten brandrisk
2 = liten brandrisk
3 = normal brandrisk
4 = stor brandrisk
5 = mycket stor brandrisk
5E = mycket stor brandrisk, EXTREMT TORRT

Inom tätorter

Det är genrellt tillåtet att elda trädgårdsavfall under förutsättning att eldningsförbud inte är utfärdat. Du måste dock se till att du inte stör dina grannar.

Det kan finnas lokala bestämmelser kring eldning inom tätort, se din kommuns webbplats.  

Utanför tätorter

Eldning är generellt tillåten under förutsättning att eldningsförbud inte är utfärdat.

Under gräs- och skogsbrandsäsongen utarbetas brandriskprognoser genom vilka du kan få reda på om det är lämpligt att göra upp eld eller inte. Det kan även finnas lokala bestämmelser, se din kommuns webbplats.

Eldningsförbud

Kontrollera alltid om eldningsförbud råder och vad det innebär. Hur eldningsförbud är utformat kan skilja sig åt mellan landets kommuner. På vår webbplats kan du alltid ta del av aktuell information som gäller för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds medlemskommuner: Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn.

Restriktioner

Eldning efter mörkrets inbrott är generellt inte tillåten. Lägereldar i mindre omfattning är dock undantagna. Du får inte elda så att det medför olägenhet för dina grannar. Kommunens miljöförvaltning kan lämna vidare information.

Säkerhet

Farliga situationer kan uppstå även vid brandrisk 1-3. Du måste alltid tänka på väderleken eftersom brandriskprognosen är ett framräknat värde. Eldning bör inte ske vid stark vind eller när markvegetationen är torr.

Elda aldrig så att rök och gnistor sprids mot byggnader, vägar eller så att el- och teleledningar kan skadas.

Släckutrustning

Släckredskap skall alltid finnas till hands. Vattenslang, hink, strilkanna och lövräfsa är exempel på lämpliga sådana redskap. Tänk på att släckredskap skall finnas i närheten även vid eldning i liten omfattning. En spade kan exempelvis användas för att släcka en lägereld.

Undvik att tända på stora mängder brännbart material. Dela istället upp materialet i mindre högar. På så sätt minskar du risken att du tappar kontrollen över eldningen.

Tänk på att eldning utomhus kräver kontinuerlig bevakning!

Säkerhetsavstånd

Minsta säkerhetsavstånd till byggnader, med vinden från bebyggelsen, bör vara:

  • gräseldning 25 meter
  • eldning i mindre omfattning (ca 1 m2 ) 15 meter
  • eldning i större omfattning  50 meter
  • påsk - och valborgsmässoeldar  50 meter

Ägare av lantbruk bör även kontrollera försäkringsvillkoren för ekonomibyggnader eftersom längre säkerhetsavstånd rekommenderas i vissa fall.

Ansvar

All eldning sker under eget ansvar. Var därför mycket försiktig när du eldar och ”tänk efter före”. Tänk på att du är ansvarig för att elden inte sprider sig, även om brandriskprognosen indikerar att eldning är tillåten. Vårdslöst beteende eller oaktsamhet vid eldning kan leda till åtal.

Övrigt

Eldning behöver inte anmälas till räddningstjänsten, men vi svarar gärna på frågor om du undrar över något. 

Klicka här för kontaktuppgifter.