Foto på brandmän som stabiliserar upp en bil som vält

I trafiken

Många olyckor vi larmas till sker på våra vägar. Vi känner till riskerna och hur illa det kan gå. Visa hänsyn och tänk efter före. Med rätt hastighet, bälte och nyktra förare skulle betydligt många färre skadas i trafiken.

Håll hastigheten

Rätt hastighet räddar liv i trafiken. Trafikverket framhåller att så mycket som 125 liv kan räddas, varje år, om vi håller hastigheten på vägarna.

Att köra några kilometer för fort genererar heller ingen direkt tidsvinst men kan ge allvarliga konsekvenser vid olyckor. Om du på en 70-väg håller 90 km/h i tio mil tjänar du knappt sju minuter samtidigt som du utsätter dig själv och andra för betydligt större risk. Blir en fotgängare påkörd i 50 km/h är det endast 20 procents chans för överlevnad. Chansen ökar drastiskt om farten sänks till 30 km/h. Då överlever nio av tio en kollision.

Sitt säkert

Bilbälte ska alltid användas enligt lag. Att vara bältad minskar risken med 50-70% att bli dödad eller allvarligt skadad i en kollision. 

Upp till 12 års ålder ska bältesstol eller bälteskudde användas. Upp till 4 års ålder rekommenderas bakåtvänd bältesstol.

Avstå alkohol

Cirka 20% av alla omkomna trafikanter har alkohol i blodet. Vid singelolyckor är andelen nästan 50%. I Sverige genomförs det minst 15 000 resor varje dag med alkoholpåverkade förare där promillehalten skulle räknas som rattfylleri.

Effekter av alkoholpåverkan är att synen försämras och du kan börja se dubbelt och får svårt att mäta avstånd. Din reaktionstid förlängs, får svårare att koordinera rörelser - att vara mjuk och precis. Din uppmärksamhet avtar, du kan få tunnelseende och missa viktig information och tröttheten smyger sig på.

Var medveten om att din prestationsförmåga kan vara nedsatt dagen efter även om promillehalten skulle vara noll.

Gränsen för rattfylleri är 0,2 promille alkohol i blodet eller narkotika i blodet. Straffet är böter eller fängelse.