Skola och föreningsliv

Trygghet är viktigt såväl i skola som på fritiden. Vem minns inte besöket på den lokala brandstationen eller när räddningstjänsten kom och berättade om brandskydd. SÄRF vill vara med och skapa en säker miljö genom att finnas till hands både före, under och efter en händelse.