Foto på bilkö bakom en trafikolycka med räddningstjänst och ambulans på plats

Vid trafikolycka

Hur bör du agera om du kommer först till en trafikolycka? Hur bör du agera om vi redan har hunnit fram och arbetar på olycksplatsen? Följ våra råd nedan för en säker olycksplats för de drabbade, dig och vår personal.

När du är först på plats

Först och främst, parkera din egen bil så säkert som möjligt. Du ska inte själv riskera att bli påkörd eller stoppa upp trafiken.

Överblicka platsen

Försök att bilda dig en uppfattning om vad som hänt. Hur många är skadade och hur allvarligt? Se till att be om hjälp från andra som eventuellt kommer till platsen.

Varna

Märk ut olycksplatsen med varningstrianglar och varningsblinkers på bilen för att förbipasserande inte ska köra in i olyckan.

Larma

Larma SOS på telefonnummer 112. Läs hur du larmar på SOS Alarm.

Rädda

Om någon av de drabbade befinner sig i livsfarligt läge, så som brand, försök att flytta den/de till säker plats. Har du eller någon annan en handbrandsläckare i bilen, ta fram den om det finns risk för brand. Annars ska du låta de olycksdrabbade sitta kvar i väntan på utryckningspersonal. Håll personen stilla och ge dem fria luftvägar.

När utryckningsfordon finns på olycksplatsen

Stanna inte

Om det finns utryckningsfordon och personal på platsen ska du inte stanna och riskera ytterligare olyckor.

Sänk farten

Sänk farten så snart du ser olycksplatsen. Varna gärna andra trafikanter genom att slå på varningsblinkers. Om det finns öppet körfält förbi olyckan, passera med mycket låg fart, håll blicken på vägen och framförvarande fordon.

Respektera avspärrningar

Avspärrningar gäller även om polisen inte är på plats.

Vid trafikolycka

Rött ljus = stanna. Lyser det rött ljus på våra varningstrianglar måste området vara fritt från trafikanter.

Gult ljus = passera med låg fart och hänsyn till pågående räddningsinsats.

Visa hänsyn

Stanna inte för att dokumentera olyckan. Det kan upplevas som mycket kränkade för de drabbade och störa vår räddningsinsats samtidigt som du försätter dig och andra i stor fara för ytterligare olyckor.