Arrangemang

Som arrangör, myndighet eller annan intressent vill du förvissa dig om att evenemanget genomförs tryggt och säkert. Vi rekommenderar ett par guider för att ge dig vägledning i din planering.

Säkerhetsguide för evenemang

Framtagen av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, för att ge arrangörer, myndigheter och andra intressenter vägledning i hur ett tryggt och säkert evenemang kan planeras. Guiden spänner över många aspekter och typer av evenemang. Den bygger på insamlade erfarenheter, råd, tips och gällande lagar inom området.

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Framtagen av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, och riktar sig till dig som tillfälligt hyr ut eller upplåter lokaler för till exempel dans eller fester. Broschyren ger viktiga råd om brandskyddet vid sådana arrangemang och riktar sig både till dig som hyr ut och dina tillfälliga hyresgäster.