Anmälan övernattning

Det kan vara trevligt att vara på läger eller vid andra tillfällen använda till exempel skolor, kyrkor och föreningsgårdar för tillfällig övernattning. Dessa lokaler är dock i de flesta fall inte anpassade för denna typ av verksamhet. Det är därför viktigt att se till att övernattning kan ske på ett så säkert sätt som möjligt.

SÄRF rekommenderar därför att följande åtgärder genomförs i samband med övernattningstillfället:

  1. Ladda ner listan med kontrollpunkter och ordningsregler här
  2. Kontrollera punkterna och vid behov åtgärda brister
  3. Fyll i nedanstående formulär och bifoga gärna en skiss över byggnaden. Fält märkta med asterisk (*) är obligatoriska att fylla i. 
  4. Klicka på "Skicka"
  5. Informera gästerna om ordningsregler och åtgärder vid en ev brand

Vid behov kontakta gärna oss för ytterligare råd.

Uppgifterna i formuläret använder SÄRF för att vara bättre förberedd vid en eventuell händelse och för att vid behov kunna kontakta ansvariga för övernattningstillfället.

SÄRF önskar er en trevlig och säker övernattning!

Personuppgifter som anges i formuläret används i ovan angivet syfte samt eventuellt vid behov av uppföljning. Läs mer om SÄRF:s behandling av personuppgifter