FRG - Frivillig resursgrupp

Frivilliga resursgruppen i Borås består idag av cirka 40 deltagare med olika bakgrund och kunskaper.

I Borås har Resursgruppen avtal med Borås Stad och Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund sedan 2007. FRG:s uppgift är att stötta kommunen och Räddningstjänsten när de egna resurserna inte räcker till.

Exempelvis vid:

  • Extrema väderförhållanden
  • Långvarigt elbortfall
  • Stort akut informationsbehov hos allmänheten
  • Olyckor med långvariga konsekvenser

Läs mer om FRG:s arbete