Nyhetsarkiv

Prideflagga

Vi flaggar under Borås Pride

2020-07-23

-  SÄRF verkar för en öppen organisation dit alla ska känna sig välkomna. Det är därför angeläget att synliggöra men också efterleva vikten av jämställdhet och mångfald inom vår räddningstjänstverksamhet, säger Förbundsdirektör Jill Jingbrant. Söd...

Foto på forsande vatten

Sjunkande vattennivåer i vårt förbund

2020-02-16

Varningsklass 2 för höga flöden i Viskan har tagits bort då vattennivåerna sjunkit under senaste veckan. För Ätran är en varningsklass 1 utfärdad, men flödena är sjunkande och förväntas ligga kvar på klass 1-nivå till slutet av vecka 10.  Följ...

Foto på en bilkö i snöstorm

Klass 1 varning utfärdad för snöfall

2020-02-24

Enligt SMHI:s definition utfärdas klass 1 varning för snöfall där det väntas 5 mm eller mer (i smält form) inom 6 timmar. I samband med att snön faller och att det blir temperaturer runt nollgradigt finns också risk för halka på vägarna. Som bilis...