Personal i Mjöbäck med sin arbetsgivare

För arbetsgivare

Funderar du på hur det är att ha en brandman i beredskap anställd? Här finns information till dig som huvudarbetsgivare.

I Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, finns det 17 stationer med räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB-personal. Det innebär att man har brandmannayrket vid sidan av sitt ordinarie arbete och har beredskap omkring var fjärde vecka. Den största delen av våra anställda brandmän är RiB-personal.

När larmet går, under beredskapen, ska dessa individer inom ett par minuter lämna hemmet eller arbetsplatsen för att bege sig till brandstationen och åka på räddningsinsatser. När de anställs av oss krävs därför godkännande från dig som huvudarbetsgivare då vi måste veta att våra brandmän snabbt kan vara på plats om larmet går. Ibland behöver de också ges ledighet för övning och utbildning som krävs för arbetet som brandman i beredskap.

Många arbetsgivare ser en nytta med att ha brandmän anställda, dels för säkerheten på orten liksom för kompetensen personen bidrar med. Att ha en brandman anställd innebär att du som arbetsgivare får mycket tillbaka, framför allt ser många verksamheter värdet i att ha personal med kunskap i brandskydd och sjukvård. 

Utbildning

Alla nyanställda får genomgå en introduktions- och rökdykarutbildning hos oss.

Därefter genomförs grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap som pågår under sammanlagt sex veckor och består av två kurser. Den första kursen är på 2 + 1 veckor och den andra kursen är 3 veckor, den första och andra kursen är inte alltid sammanhängande. Den första kursen består av två delar. Den första delen är på två veckor och genomförs på någon av MSB:s skolor i Revinge eller på Sandö eller på någon av de sex regionala utbildningsplatser som MSB erbjuder, så som SÄRF:s övningsanläggning Guttasjön, strax utanför Borås. Den andra delen genomförs på den lokala räddningstjänsten och är en vecka lång.

Den andra kursen är på tre veckor och genomförs på någon av MSB:s skolor i Revinge eller på Sandö eller på någon av de sex regionala utbildningsplatser som MSB erbjuder.

Kostnad

När brandmannen åker på larm eller är på utbildning får personen lön från räddningstjänsten. SÄRF står för alla kostnader vad gäller arbetstid för utbildning.

Arbetsgivaren får ingen direkt ersättning från räddningstjänsten, men får däremot en medarbetare med gedigna kunskaper inom brandskydd, livräddning och olycksförebyggande arbete.

Mer information

Vill du veta mer om vad det innebär att ha en brandman i beredskap som medarbetare eller vill du kanske att vi kommer till ditt företag och berättar mer? Hör av dig till Per Johansson, 070-562 73 40, per.johansson@serf.se.

Som arbetsgivare är du mycket viktig för att vi ska ha en väl fungerande räddningstjänst. Tack alla ni arbetsgivare som har brandmän i beredskap anställda och gör det möjligt för oss att tillsammans skapa en säkrare vardag för våra invånare!

På bilden ses personal från Västkusstugan, tillika brandmän i beredskap vid vår station i Mjöbäck. Västkusstugan är en av drygt 200 arbetsgivare som genom att ha RiB-personal anställd möjliggör vår verksamhet.