Brand i ett tak på en industri.

Forskningsprojekt kring storskalig brandsläckning

Det står nu klart att SÄRF:s Insatsledare Joel Jacobsson under en fyraårsperiod ska forska om storskalig brandsläckning med bidrag från Brandforsk.

​Stiftelsen Brandforsk bidrar med ekonomiska medel för att utveckla kommunal räddningstjänst. Tanken är att räddningstjänstpersonal ska kunna forska samtidigt som de arbetar. Läs mer om Brandforsk arbete på deras webbplats.

- Det gäller bränder i storleken Evedalsgatan och Willys. Historiskt har man resonerat att ju större brand desto mer vatten påförs, säger Joel.

Frågan är om tillvägagångssättet är hållbart ur miljösynpunkt i framtiden.

- Jag vill undersöka om det finns mer effektiva sätt att påföra vatten. Vi använder oss av vattenkanoner idag men kan de bli mer effektiva? frågar sig Joel.

En befintlig metod för att begränsa brandspridning är att trycksätta omkringliggande utrymmen. Även det en metod som Joel vill undersöka hur den kan effektiviseras.

- Vi tillämpar det på tryckavlastade bränder i tron att det gör skillnad men det hade varit intressant att kunna visa det genom försök, säger Joel.

Forskningen sker via Lunds universitet.

- Först och främst ska jag genomföra en litteraturstudie för att få fram vad som redan forskats om i ämnet runt om i världen. Sådant som vi inte behöver göra om på nytt, säger Joel.

Målet är att mejsla fram vad finns känt idag och utifrån det göra nya försök för att komma vidare.

Det är även Lunds universitet som bidrar med sin teknik och personal under forskningen.

- Givetvis hoppas jag kunna införliva SÄRF:s personal erfarenheter och synpunkter vid olika försök, säger Joel.

Joel ställer sig positiv till kommande forskningsprojekt:

- Jag vill ju gärna komma fram till någonting som ger praktisk nytta. Att det blir tillämpad forskning, resultat som går att använda i verksamheten, säger han.