Barn- och ungdomsprojekt

Barn och unga är en viktig målgrupp för oss och vi arbetar aktivt för att nå dem, dels med information om vår verksamhet och dels med information om brandskydd och säkerhet.

Här kan du läsa mer om ett par av våra satsningar mot barn och unga:

Navet Science Center