Organisation

För varje verksamhet bör det finnas en brandskyddsorganisation som har till uppgift att planera, utföra och följa upp brandskyddsarbetet.

Brandskyddsorganisationen kan bestå av en eller flera personer beroende på hur stor verksamheten är. Det är viktigt att det finns en namngiven person som är brandskyddsansvarig, i övrigt kan organisationen utformas efter egna önskemål.

Den som är brandskyddsansvarig ska se till att det systematiska brandskyddsarbetet i form av utbildningar, regler, rutiner, kontroller och underhåll följs. Med en bra brandskyddsorganisation sprids ett säkerhetstänk i hela verksamheten som hjälper till att hålla en hög nivå på brandskyddet.

Stor eller liten verksamhet

En liten verksamhet med ett fåtal anställda kan ha en brandskyddsorganisation som bara består av den brandskyddsansvarige. För de lite större verksamheterna kan organisationen kompletteras med brandskyddskontrollanter och för den stora verksamheten med många anställda och flera avdelningar kan det behövas flera personer som delar på arbetsuppgifterna. Ofta finns det en organisation som jobbar med arbetsmiljöarbete. Den strukturen kan utnyttjas och brandskyddsarbetet kan ingå i detta arbete.