Räddningsregion Västra Götaland - ett samarbete mellan sex räddningstjänster i 29 kommuner

Behovet av en utvecklad samverkan inom den svenska räddningstjänsten har blivit tydlig under de senaste åren i samband med större händelser. Mot bakgrund av detta har sex räddningstjänster, verksamma i 29 kommuner i Västra Götaland och med en gemensam befolkning på omkring 750 000 invånare, ingått avtal om samverkan i syfte att skapa kvalitet och robusthet vid ledning av räddningsinsatser.

I Räddningsregion Västra Götaland finns fyra räddningsledningssystem med ledningscentraler i Borås, Falköping, Skövde och Trollhättan. Tillsammans utgör organisationerna en ny gemensam operativ ledningsorganisation. Det innebär i praktiken att ett ledningssystem bistår en annan del av räddningsregionen vid behov. Samverkansmodellen ger en ökad samlad förmåga för att klara större händelser och komplexa räddningsinsatser med en ökad uthållighet.

De räddningstjänster som ingår i Räddningsregion Västra Götaland (RRVG) är:

  • Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
  • Orust räddningstjänst
  • Räddningstjänsten Mitt Bohuslän
  • Räddningstjänsten Skaraborg
  • Samhällsskydd Mellersta Skaraborg
  • Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

För den som larmar 112 i någon av de samverkande kommunerna kommer ingen skillnad att märkas. Varje räddningstjänst finns kvar som juridisk organisation inom respektive geografiska område med eget myndighetsansvar. Samverkan berör förutom systemledning även områden som utbildnings- och övningsverksamhet liksom tekniska lösningar.

”Bildandet av räddningsregionen är ett steg i utvecklingen av svensk räddningstjänst. Att ingå i en övergripande systemledning innebär ökade dimensioner och resurser för en förstärkt uthållighet och kvalitet över tid. Det rör främst utmaningarna i komplexa och storskaliga olyckor. Genom snabba och effektiva räddningsinsatser med utökade möjligheter kan mänskligt lidande och kostsamma efterverkningar kortas.”

Jill Jingbrant
Förbundsdirektör Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Ladda ned karta i PDF-format.