Räddningsledningssystemet växer

Från och med den 1 april 2024 kommer SÄRF och Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund, AVRF, att ha ett gemensamt räddningsledningssystem.

Avtal mellan SÄRF och AVRF innebär att personal från de båda räddningstjänsterna, från och med våren 2024, kommer att ansvara för den dagliga driften av räddningsledningssystemet. Det praktiska arbetet utförs i ledningscentralen som är placerad på Borås brandstation.

Avtalet innebär också att Räddningsregion Västra Götaland, där fyra räddningsledningssystem ingår, växer med ytterligare en räddningstjänst och två kommuner.

- Genom att skriva avtal med SÄRF blir vi en del av samarbetet mellan fyra räddningsledningssystem i regionen. Det ger en storlek, uthållighet och redundans som är särskilt önskvärd i dessa oroliga tider, säger Ante Mikacic, räddningschef AVRF.

- Vi ser fram emot att börja samverka vilket kommer utveckla båda organisationerna, men också tillföra mycket för hela ledningssystemet inom Räddningsregion Västra Götaland, säger Jill Jingbrant, förbundsdirektör SÄRF.

Klicka här för att läsa mer om Räddningsregion Västra Götaland.

På bilden ses, från vänster, Linda Ottosson, förbundsdirektör AVRF, Andreas Leandersson, räddningschef SÄRF, Ante Mikacic, räddningschef AVRF och Jill Jingbrant, förbundsdirektör SÄRF.